info@zaferkoleji.com.tr
444 5 512
Eskişehir Yolu, Bağlıca Kavşağı No: 461 Çayyolu / Ankara

Yabancı Dil Eğitimi

Geleceğin Mutlu İnsanları

Zafer koleji en doğru yaklaşımın erken evrede yabancı dilin ana dille birlikte verilmesini desteklemektedir. Bu sayede çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunulduğu gerçeği kaçınılmazdır.

Öğretmenlerimizden

Yabancı Dil Eğitimi

Zafer koleji öğretmenleri ve idarecileri küçük yaşta dil eğitiminin önemini bilir ve buna göre eğitim haritasını belirler. Buna bağlı olarak okulumuzda İngilizce öğretim programı ana okulundan başlayarak lise son sınıfa kadar günlük hayatın içine entegre edilir, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak dili etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlanır. Zafer koleji en doğru yaklaşımın erken evrede yabancı dilin ana dille birlikte verilmesini desteklemektedir. Bu sayede çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunulduğu gerçeği kaçınılmazdır. Ana dil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda ana dilindeki edinim sürecini de hızlandırır. Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir. Yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir. 

Eğitim Haritamız

1. Öğrenci merkezli, zenginleştirilmiş, uluslararası standartlara uygun, 4 beceriyi içeren eğitim programı uygulanır. Tüm bu programlar öğrenciyi desteklemek amacıyla, öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak yapılandırılır. Bireysel farklılıkların ve bireysel gelişimlerin temel alınacağı model ve kuramlar uygulanır. Bu kuramlar; proje temelli öğrenme, öğrenme stilleri, tematik öğrenme yaklaşımları, senaryo temelli öğrenmedir. Bu kapsamda bireysel farklılıkları gözetmek amacıyla eğitim kur sistemiyle verilir. Öğrenciler, kendi seviyesinde öğrencilerin olduğu gruplarda eğitim alırlar. Bu sayede özgüven ve derse katılım artar, öğrenme ve yabancı dili davranışa dönüştürme süreçleri hızlanır. 

2. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim-öğretim sürecimizde her sınıf düzeyinde öğrencilerimiz gelişim özellikleri, eğitim kazanımları doğrultusunda proje çalışmalarıyla desteklenir. Bu süreç şu şekilde ilerler; merak uyandırma ve planlama, araştırma -keşfetme -sorgulama, analiz, rapor hazırlama ve sunum. 

3. Ödevlerimiz İletişim odaklı olup hem okulda hem de evde yapılan entegre çalışmalar içerir. 

Ortaokulumuzda

Ortaokul İngilizce programı ilkokul İngilizce kazanımlarının devamı olup farklı özelliklere sahip öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar. Öğrencilerimiz dil bilgisi ve kelime bilgisini tecrübe ederken öğrenirler. Zafer koleji ortaokul İngilizce programı yalnızca İngilizcede beceri geliştirmeyi değil aynı zamanda öğrencilere yaşam boyu sürecek kültür birikimini ve dil öğrenme becerisini aşılar. Çeşitli seviyelerdeki bütün öğrenciler sene başında hazır bulunuşluk sınavına alınıp bu doğrultuda kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirirler. Kendi içerisindeki bireysel gelişimleri ise uluslararası standartlarda uygulanan gelişim izleme sınavları ile takip edilir. Gerekli görülen öğrenciler etüt programına alınarak desteğe ihtiyacı olan alanlarda takviye edilir. Öğrencilerin çeşitli öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak farklı metotlar uygulanır. Bunlar drama, diyalog, canlandırma gibi iletişimsel aktiviteler, çeşitli görsel materyaller, farklı metin örneklerinden yola çıkarak oluşturulan senaryo temelli eğitimdir. Her hafta sonu öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ve tüm becerileri içeren çalışma kağıtları, habersiz olarak yapılan ara sınavlar öğrencilerimizin gelişimlerini yakından takip etme olanağı sağlar. Düzenli yapılan veli görüşmeleri ile iletişim ağına velilerimizde dahil edilir. İsteyen öğrencilere dil kullanımı ve becerilini ölçen uluslararası sınavlar olan Cambride ESOL sınavlarına girme imkanı sunulur. Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde kullanmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar destekli 5000 kitabın üzerinde yer alan İngilizce kütüphane sistemi ile öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre kitaplarını seçip hem dinleyip hem okuyabileceği bir platformda, kitapla ilgili yorumlarını da paylaşmalarını sağlayarak bireysel gelişimlerini desteklemekteyiz. Sene içinde yapılan ödüllü yarışmalar ile öğrencilerimizin İngilizceyi keyif alabilecekleri platformda kullanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını sağlamaktır. Programımız ağırlıklı olarak okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi üzerine planlanır. Öğrenciler okuduklarını daha iyi anlamalarına ve yorumlamalarına ve çözümlerine yönelik beceriler geliştirirler.