fbpx
Zafer Anadolu Lisesi eğitiminden üniversite eğitimine sağlıklı ve çok yönlü birikim sayesinde nitelikli amacı ile öğrencilerimize sunulan nitelikli öğrenme ortamları; onların kendileri ile barışık, öz güven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amaçlı, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı, temel insani ve kültürel değerleri edinmiş bireyler olarak yetişmeleri bakımından büyük önem taşır.
info@zaferkoleji.com.tr
444 5 512
Eskişehir Yolu, Bağlıca Kavşağı No: 461 Çayyolu / Ankara

Yabancı Dil Eğitimi

Geleceğin Mutlu İnsanları

Zafer koleji öğretmenleri ve idarecileri küçük yaşta dil eğitiminin önemini bilir ve buna göre eğitim haritasını belirler. Buna bağlı olarak okulumuzda İngilizce öğretim programı ana okulundan başlayarak lise son sınıfa kadar günlük hayatın içine entegre edilir, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak dili etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlanır. 

Öğretmenlerimizden

Yabancı Dil Eğitimi

Zafer koleji öğretmenleri ve idarecileri küçük yaşta dil eğitiminin önemini bilir ve buna göre eğitim haritasını belirler. Buna bağlı olarak okulumuzda İngilizce öğretim programı ana okulundan başlayarak lise son sınıfa kadar günlük hayatın içine entegre edilir, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak dili etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlanır. Zafer koleji en doğru yaklaşımın erken evrede yabancı dilin ana dille birlikte verilmesini desteklemektedir. Bu sayede çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunulduğu gerçeği kaçınılmazdır. Ana dil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda ana dilindeki edinim sürecini de hızlandırır. Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir. Yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir. 

Eğitim Haritamız

  1. Öğrenci merkezli, zenginleştirilmiş, uluslararası standartlara uygun, 4 beceriyi içeren eğitim programı uygulanır. Tüm bu programlar öğrenciyi desteklemek amacıyla, öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak yapılandırılır. Bireysel farklılıkların ve bireysel gelişimlerin temel alınacağı model ve kuramlar uygulanır. Bu kuramlar; proje temelli öğrenme, öğrenme stilleri, tematik öğrenme yaklaşımları, senaryo temelli öğrenmedir. Bu kapsamda bireysel farklılıkları gözetmek amacıyla eğitim kur sistemiyle verilir. Öğrenciler, kendi seviyesinde öğrencilerin olduğu gruplarda eğitim alırlar. Bu sayede özgüven ve derse katılım artar, öğrenme ve yabancı dili davranışa dönüştürme süreçleri hızlanır.
  2. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim-öğretim sürecimizde her sınıf düzeyinde öğrencilerimiz gelişim özellikleri, eğitim kazanımları doğrultusunda proje çalışmalarıyla desteklenir. Bu süreç şu şekilde ilerler; merak uyandırma ve planlama, araştırma -keşfetme -sorgulama, analiz, rapor hazırlama ve sunum.
  3. Ödevlerimiz İletişim odaklı olup hem okulda hem de evde yapılan entegre çalışmalar içerir.

Lisemizde
Dil öğrenmedeki bireyin kişisel amacının ötesinde , bizim amacımız, öğrencilerimizi ileride yer alacakları ulusal platformlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve akademik çalışmalarını yabancı dilde sürdürebilecekleri dünya bireyleri olarak yetiştirmektir. Lise İngilizce programımız öğrencilerin iletişime dayalı dil becerilerinden sonra akademik becerilerini de edinmelerini sağlar. Çeşitli seviyelerdeki bütün öğrenciler sene başında hazır bulunuşluk sınavına alınıp bu doğrultuda kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir. Kendi içerisindeki bireysel gelişimleri ise uluslararası standartlarda uygulanan gelişim izleme sınavları ile takip edilir. Gerekli görülen öğrenciler etüt programına alınarak desteğe ihtiyacı olan alanlarda takviye edilir. Öğrencilerin çeşitli öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak farklı metotlar uygulanır. Türk ve yabancı öğretmenlerimiz öğrencileri kültürler arası benzerlikler ve farklılıklar üzerinde aydınlatarak, kritik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme amaçlı münazara, drama, sunum, hikâye yazma gibi çeşitli aktivitelerle yönlendirerek öğrencileri yüksek öğrenim ve sonraki eğitimlere hazırlarlar. Her ay yapılan proje sunumları, münazara ve yarışmalar öğrencilerimizin özgüvenlerini de arttırmanın yanı sıra İngilizceyi günlük yaşantılarına dahil etmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde kullanmalarını sağlamak amacıyla kullandığımız bilgisayar destekli sistemde; öğrencilerimiz ilgilerini çeken videoları izlerken aşamalara göre duyduklarını yazma, okuma, kelime çalışmaları ve sistemin öğrencimize verdiği dönütlerle eksikleri üzerinde tekrar çalışma ve desteğe ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini tamamlama imkânı bulmaktadırlar. Türkiye’de yabancı dil eğitiminin en büyük problemlerinden biri öğrenilen yabancı dilin sınıfa hapsolmasıdır. Dil öğrenimini sınıfın dışına taşıyan bir anlayışla her yıl yaz aylarında öğrencilerimizle Amerika ve İngiltere’ye geziler düzenlenir. Öğrencilerimiz hem kültürel ve sosyal olarak kendini geliştirmekte, hem de düzenli olarak bu ülkelerdeki saygın üniversite ve kolejlerin İngilizce derslerine katılarak İngilizce pratiklerini daha iyi bir noktaya taşımaktadırlar. Zafer Kolejinden mezun olan öğrenciler, İngilizce öğretim yapan fakültelerin hazırlık sınıflarını atlayarak lisans programlarına devam edebilecekleri İngilizce seviyesine sahip olmaktadırlar. 11 ve 12. sınıflarda yabancı dil müfredatı TOEFL çalışmalarıyla da desteklenir. Liseyi bitiren öğrenciler Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2/C1 derecesine ulaşırlar. Lisemizde seçilen öğrenci delegelerimiz, her yıl belli ülkelerin ve Birleşmiş Milletler kurumlarının temsil edildiği eğitsel bir simulasyon olan Model Birleşmiş Milletler’e (Model United Nations, MUN) katılır. Güncel dünya sorunları hakkında panel, çalıştay ve forumlarda görüşlerini İngilizce ifade edip kararlar alır ve rapor halinde çözüm önerileri sunarlar. Böylelikle zafer koleji öğrencileri, Yaşadığımız dünyanın gerçeklerinin bilincinde olarak geleceğe yön vermek için söz haklarını kullanıp, dünya bireyleri olma yolundaki çalışmalarına hızla devam ederler. İngilizce öğretim sistemimizin bir uzantısı olarak öğrencilerimizin İngilizce seviyelerinin uluslararası ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre sertifikalandırılması sağlanmaktadır. Tüm öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde aynı zamanda KET, PET ve FCE sınavlarına da hazır hale gelirler. Bu sayede Zafer Koleji öğrencilerinin Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde İngilizce yeterliliği göstererek, hazırlık sınıfı okumadan üniversiteye devam edebilmeleri hedeflenmektedir.