SANAT EĞİTİMİ

info@zaferkoleji.com.tr
444 5 512
Eskişehir Yolu, Bağlıca Kavşağı No: 461 Çayyolu / Ankara

Sanat Eğitimi

Geleceğin Mutlu İnsanları

Sanat eğitimi, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümüdür.

Öğretmenlerimizden

Sanat Eğitimi

Müzik Atölyesi
Atölyemizde çeşitli müzik enstrümanları ve farklı materyaller ile şarkı, ritim, drama, oyun, hareket ve dans çalışmaları gerçekleştirilir. 

Drama Atölyesi
Öğrencilerin bireysel gelişimlerini çok yönlü destekleyen, öz güven, empati gibi temel kişisel becerileri ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen etkinlikler yapılır. 

Görsel Sanatlar Atölyesi
Okulumuzda görsel sanatlar olarak farklı yöntem ve tekniklerde resim ve boyama çalışmaları, çizgi çalışmaları, kağıt işleri, yoğurma, artık materyal çalışmaları, üç boyutlu çalışmalar, heykel, mimari ve el sanatları alanlarında sanat eserlerine ve sanatçılara ilişkin farkındalık ve estetik çalışmalar yapılır. 

Aynalı Salon
Müzik, ritim, hareket ve estetik çalışmaları gerçekleştirilir.