info@zaferkoleji.com.tr
444 5 512
Eskişehir Yolu, Bağlıca Kavşağı No: 461 Çayyolu / Ankara

Rehberlik & PDR

Geleceğin Mutlu İnsanları

Bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra, kendi öğrenimlerini de planlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikleri içerir. 

Öğretmenlerimizden

Rehberlik & PDR

Ortaokul Rehberlik Birimi

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

 • 1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • 2. Eğitsel Rehberlik
 • 3. Mesleki Rehberlik
 • 4. Sınıf Rehberliği

Velilere Yönelik Çalışmalar

 • 1. Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • 2. Veli Eğitim Seminerleri
 • 3. Veli Paylaşım Toplantıları

Bireysel Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra, kendi öğrenimlerini de planlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikleri içerir. 

Özel Zafer Ortaokulu rehberlik birimi bireyi tanıma, bilgi verme ve izleme stratejilerini kullanarak öğrencilerin güçlü alanlarını destekleme, kendileri ile barışık, sorgulayan, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar planlamaktadır. 

Özel Zafer Ortaokulu rehberlik biriminde bireysel rehberlik çalışmaları; oryantasyon, öğrenci tanıma, okul olgunluğu, öğrenci-öğretmen-veli ile bireysel görüşmeler, dikkat çalışmaları gibi konuları içermektedir.

 

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları

Bireye eğitsel gelişimi alanında belirli yeterlikler kazandırmak, onun öğrenmesini kolaylaştırmak ve karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek, uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek ve bu alanlarda sorun çözme becerilerini kazandırmak hedeflenir. Bununla birlikte, öğrencilere kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yollarını göstererek, gelecekleri için karar almalarında da destek olmaya çalışılır. 

Ortaokulu düzeyinde yer alan öğrencilerin okul hayatına ilişkin oluşmuş önyargılarını gidermek, okula ve eğitim öğretim yaşamına karşı yapıcı tutum geliştirmelerini sağlamak amacı ile Özel Zafer Ortaokulu rehberlik biriminde aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmaktadır. 

Öğrenciye Yönelik çalışmalar
Özel Zafer İlkokulunda rehberlik birimi aile ile “çocuğun gelişimi ve uyumu için ortak ne yapabiliriz” sorusundan hareketle düzenli görüşmeler planlamaktadır. Bu görüşmeler randevu sistemi ile kayıt altına alınarak yapılır. Görüşmeler doğrultusunda veliye gereken bilgiler aktarılır ve aynı zamanda öğrenci ile ilgili belirlenen esaslar dâhilinde okul içerisinde uygun rehberlik çalışmaları planlanır. 

 • Etkin Çalışma Yöntemleri
 • Motivasyon Çalışmaları
 • Zamanı Etkin Kullanmaya Yönelik Çalışmalar
 • Eğitsel Grup Çalışmaları
 • Konferans ve Sosyal Etkinlik Çalışmaları
 • Okul Seçimiyle İlgili Çalışmalar
 • Meslek Seçimiyle İlgili Çalışmalar
 • Başarı Takip Çalışmaları
 • Yaşam Becerileri Eğitimi
 • Problem Çözme Becerisi

Veli ve Öğretmene Yönelik Çalışmalar

Özel Zafer Ortaokulunda eğitsel etkinlikler sadece öğrencilere yönelik değil, velilere ve öğretmenlere de yönelik sürdürülmektedir. Öğretmenler ve veliler; öğrencinin eğitsel gelişim süreci hakkında bireysel / grup görüşmeleri, seminerler, konferanslar ve bültenler yoluyla bilgilendirilir.

Sınıf Rehberliği Çalışmaları

Özel Zafer Ortaokulunda MEB tarafından hazırlanan ‘sınıf rehberliği programı’ ve her öğretim yılı başında yapılan sınıf rehberliği çerçeve programı doğrultusunda, çeşitli sınıf etkinlikleri düzenlenir. Sınıflarda yapılan rehberlik çalışmaları ağırlıklı olarak sınıf rehber öğretmenleri/sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür. 

Örnek etkinlikler geliştirilir ya da değiştirilir. Öğrencilerin ihtiyaç, ilgi, tutumlarına göre etkinlikler rehber öğretmenin yol göstericiliği eşliğinde sınıf rehber öğretmeni tarafından uygulanır.

Mesleki rehberlik Çalışmları

Mesleki rehberlik, bireyin, sağlıklı meslek tercihi yapmasında, bir mesleğe yönelmesinde yararlı olabilecek çalışmaları kapsar. Öğrencilerin çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, her meslek hakkında olumlu tutum geliştirmelerine, mesleklerin birbirleriyle ilişkilerini kavramalarına, kendi kişisel nitelikleri ve mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantılar kurarak kendilerine uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılır. Bu süreçte öğrenciyi tanımaya yönelik çeşitli etkinlikler, grup çalışmaları, test ve envanterler uygulanarak değerlendirilir. 

Mesleki rehberlik kapsamında, öğrenci ve gerek görülen kişilerle bireysel görüşmeler yapılır. Öğrenci ve velilere yönelik kariyer planlama, üst öğretim kurumunu ve meslekleri tanıtma çalışmaları, kariyer günü etkinlikleri yapılır.

Veli Rehberliği

Veli Görüşmeleri
Özel Zafer Ortaokulunda rehberlik birimi aile ile “çocuğun gelişimi ve uyumu için ortak ne yapabiliriz” sorusundan hareketle düzenli görüşmeler planlamaktadır. Bu görüşmeler randevu sistemi ile kayıt altına alınarak yapılır. Görüşmeler doğrultusunda veliye gereken bilgiler aktarılır ve aynı zamanda öğrenci ile ilgili belirlenen esaslar dâhilinde okul içerisinde uygun rehberlik çalışmaları planlanır. 

Veli Seminerleri
Velilerimize dönem içerisinde ergenlik dönemi ve karşılaşılabilecek durumlar, sınav kaygısı ve ailenin bu konuda üstüne düşen görevleri gibi konularda eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra okul dışından da söyleşi ve çalıştaylar için de uzmanlar davet edilmektedir.