fbpx

EĞİTİME DESTEK

info@zaferkoleji.com.tr
444 5 512
Eskişehir Yolu, Bağlıca Kavşağı No: 461 Çayyolu / Ankara

Eğitime Destek

Geleceğin Mutlu İnsanları

Öğrencilerimizin, bir parçası olarak içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmeleri için gerektiğinde ilgili kurum ve kişilerle de iş birliği yapılarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir. 

Öğretmenlerimizden

Eğitime Destek

Sosyal Sorumluluk Projeleri
Öğrencilerimizin, bir parçası olarak içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmeleri için gerektiğinde ilgili kurum ve kişilerle de iş birliği yapılarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir. Program Geliştirmei
Zafer Anadolu Lisesinde MEB eğitim ilke ve amaçlarına ve Zafer Kolejinin benimsediği nitelikli ve özgün eğitim yaklaşımına uygun öğrenme ortamlarının hazırlanması amacıyla öğretmenlerimiz, program geliştirme uzmanımız ve ölçme-değerlendirme uzmanımız sistemli ve koordineli olarak eğitim programının içeriğini yapılandırmaktadır. Eğitim programımızın içeriği, kendine özgü yapısı ve nitelikleri ile bağımsız ve sosyal bireyler olarak çocuklarımızın “bugünü yaşayarak geleceğe hazır olmaları” fikrinden hareketle oluşturulur. 

Ölçme ve Değerlendirmei
Okulumuzda çocukların gelişim özelliklerinin izlenmesi ve yeni gelişim hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik öğrenme ortamlarının oluşturulması amacıyla öğretmenlerimiz, ölçme değerlendirme uzmanımız, program geliştirme uzmanımız ve rehberlik uzmanımız tarafından iş birliği ve koordinasyon içinde sistemli, bilimsel ve yöntemce zengin ölçme-değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerii
Zafer Kolejinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; güven, saygı, gizlilik ve iş birliği ilkelerine dayalı, gelişimsel ve önleyici rehberlik yapısı çerçevesinde gerçekleştirilir. Rehberlik uzmanlarımız; aile ve öğretmenler ile iş birliği içinde, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini izler. Okulumuzda başarının devamlılığı ve takibini sağlamak amacıyla okul-aile iş birliğine ve iletişimine büyük bir önem verilmektedir. Öğrencilerimizin sosyal-duygusal gelişimlerinin sağlıklı biçimde desteklenmesi için bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları uygun yöntem ve yaklaşımlara dayalı olarak çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilir. 

Öğrencilere Yönelik Çalışmalari

  • Bireysel ve Grup Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik
  • Eğitsel Rehberlik
  • Mesleki Rehberlik
  • Sınıf Rehberliği

Velilere Yönelik Çalışmalar

  • Bireysel ve Grup Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik
  • Veli Eğitim Seminerleri
  • Veli Paylaşım Toplantıları

Okulumuzda büyük ve küçük grup etkinliklerinin yanı sıra öğrenciye özgü yapılandırılmış bir program dahilinde, öğrencinin bireysel olarak bire bir destekleneceği ve yönlendirileceği eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, öğretmenler ve uzmanlar tarafından birlikte programlanır ve gerçekleştirilir. Bu süreç; uygun ölçme-değerlendirme yaklaşımları ile biçimlenir; izlenir ve her öğrencinin kendine özgü öğrenme özelliklerine uygun olarak gelişimsel ihtiyaçlarına, ilgi ve yeteneklerine dönük, kapsamlı ve sistematik bireysel çalışmaları kapsar. Böylece her bir öğrencimizin gelişimi, grup etkinliklerinin dışında, bireysel bağlamda da sistemli olarak yürütülen bu çalışma ile planlı ve programlı şekilde desteklenir.